top of page

 Skólareglur

Í Kerhólsskóla er lögð áhersla á að öllum líði vel og sýni vináttu og virðingu. Góður starfsandi og vinnusemi eru mikilsverðir þættir til að skólastarfið gangi vel fyrir sig. Öllum ber að temja sér prúðmannlega framkomu bæði í leik og starfi, jafnt innan skóla sem utan og ganga snyrtilega um. Valdi nemandi skemmdum á skóla eða munum hans, ber honum að bæta tjónið verði þess krafist af skólastjórnendum.

Væntingar Kerhólsskóla til nemanda:
 • Að hann fari eftir reglum skólans og leggi sitt af mörkum til að skapa góðan náms- og félagsanda í skólanum.

 • Að hann komi ávallt vel undirbúinn fyrir kennslustundir og rétt búinn í skólann (klæddur eftir veðri, íþróttaföt, sundföt og handklæði).

 

Skólareglur

 • Við erum prúð í skólanum og sýnum vináttu og virðingu og beitum ekki ofbeldi. (Ofbeldi eru athafnir sem valda öðrum sársauka).

 • Við mætum stundvíslega í allar kennslustundir og erum vinnusöm.

 • Við förum eftir fyrirmælum starfsfólks

 • Nemendur og starfsfólk sýni fyllstu kurteisi.

 • Við göngum snyrtilega um og förum úr útiskóm og yfirhöfnum í anddyri skólans.

 • Í skólanum er lögð áhersla á hollar lífsvenjur. Nemendum er óheimilt að koma með sælgæti og gosdrykki (inní því eru orkudrykkir) í skólann nema annað sé tekið fram.

 • Notkun rafretta, tóbaks og vímuefna er stranglega bönnuð.

 • Notkun snjalltækja (sími / snjallúr / spjaldtölva) er óheimil á skólatíma, nema annað sé tekið fram af starfsfólki.

 • Notkun snjalltækja er hvorki leyfð í matsal né úti í frímínútum.

 • Hver árgangur ber ábyrgð á sínu borði í matsalnum og þurrkar af þeim og raðar stólum.

 

Skólareglur Kerhólsskóla eru endurskoðaðar á hverju hausti af börnum og starfsmönnum.

Með brot á reglum þessum er unnið á eftirfarandi hátt:

 1. Ef nemandi brýtur skólareglur hefur kennari eða annar starfsmaður sem nálægur er, afskipti af honum.

 2. Ef brotið er smávægilegt er oft hægt að leysa málið á staðnum en ef ekki, er málinu vísað til umsjónarkennara nemandans.

 3. Umsjónarkennari ræðir við nemandann og reynir að leysa málið. Ef málið leysist ekki er málið tekið upp með skólastjórnendum.

 4. Ef ekki tekst að leysa málið á þessu stigi eða ef nemandi brýtur skólareglur síendurtekið, er talað við foreldra.

 5. Skólastjórnendur og/eða umsjónarkennari ræða við nemandann og forráðamenn hans.

 6. Beiti nemandi ofbeldi er haft samband við foreldra og foreldri beðin um að sækja nemandann.

 7. Verði ekki breyting á hegðun nemandans þrátt fyrir ítrekaðar aðgerðir þessara áðurnefndu aðila, getur komið til þess að leitað sé utanaðkomandi ráðgjafar.

Farsímareglur

Ef óheimil notkun eða truflun verður af síma fær nemandi eina áminningu, ef hann notar símann aftur í leyfisleysi starfsmanna er síminn gerður upptækur og afhendist hjá skólastjóra í lok skóladags. Við endurtekin brot verða skólastjórnendur að kalla nemanda og foreldra á fund. Komi nemandi með snjalltæki í skólann er það ekki á ábyrgð skólans, heldur á ábyrgð eiganda/forráðamanna.

 

Almennt um agamál
 • Öll brot eru skráð.

 • Foreldrar eru látnir vita samdægurs og beðnir um að sækja barnið í skólann. Að auki er sent skriflegt bréf í skráningakerfi skólans. Fundur er haldinn strax morguninn eftir með foreldrum og geta þeir nýtt sér andmælarétt sinn það sem eftir er dags. Andmælaréttur foreldra vegna brottvikningar er ávallt virtur. Ef nemanda er vísað úr skóla er Fræðslu- og skólanefnd gert viðvart.

 • Foreldrar geta andmælt brottrekstri barnsins. Andmælaréttur er skýr í stjórnsýslulögum og gildir daginn eftir brot, eftir það getur skólastjóri ákveðið að vísa barni úr skóla í allt að þrjá daga.

bottom of page