Skólareglur

Í Kerhólsskóla er lögð áhersla á að öllum líði vel og sýni vináttu og virðingu. Góður starfsandi og vinnusemi eru mikilsverðir þættir til að skólastarfið gangi vel fyrir sig. Öllum ber að temja sér prúðmannlega framkomu bæði í leik og starfi, jafnt innan skóla sem utan og ganga snyrtilega um.

 

 • Við erum prúð í skólanum og sýnum vináttu og virðingu.

 • Við mætum stundvíslega í allar kennslustundir og erum vinnusöm.

 • Við förum eftir fyrirmælum starfsfólks

 • Nemendur og starfsfólk sýni fyllstu kurteisi.

 • Við göngum snyrtilega um og förum úr útiskóm og yfirhöfnum í anddyri skólans.

 • Í skólanum er lögð áhersla á hollar lífsvenjur. Nemendum er óheimilt að koma með sælgæti og gosdrykki (inní því eru orkudrykkir) í skólann nema annað sé tekið fram.

 • Notkun rafretta, tóbaks og vímuefna er stranglega bönnuð.

 • Notkun snjalltækja (sími / snjallúr / spjaldtölva) er óheimil á skólatíma, nema annað sé tekið fram af starfsfólki.

 • Notkun snjalltækja er hvorki leyfð í matsal né úti í frímínútum.

 • Hver árgangur ber ábyrgð á sínu borði í matsalnum og þurrkar af þeim og raðar stólum.

 

 

Með brot á reglum þessum er unnið á eftirfarandi hátt:

 1. Ef nemandi brýtur skólareglur hefur kennari eða annar starfsmaður sem nálægur er, afskipti af honum.

 2. Ef brotið er smávægilegt er oft hægt að leysa málið á staðnum en ef ekki, er málinu vísað til umsjónarkennara nemandans.

 3. Umsjónarkennari ræðir við nemandann og reynir að leysa málið. Ef málið leysist ekki er málið tekið upp með skólastjórnendum.

 4. Ef ekki tekst að leysa málið á þessu stigi eða ef nemandi brýtur skólareglur síendurtekið, er talað við foreldra.

 5. Skólastjórnendur og/eða umsjónarkennari ræða við nemandann og forráðamenn hans.

 6. Verði ekki breyting á hegðun nemandans þrátt fyrir ítrekaðar aðgerðir þessara áðurnefndu aðila, getur komið til þess að leitað sé utanaðkomandi ráðgjafar.

 

 

Kerhólsskóli væntir þess af hverjum nemanda:

 1. Að hann fari eftir reglum skólans og leggi sitt af mörkum til að skapa góðan náms- og félagsanda í skólanum.

 2. Að hann komi ávallt vel undirbúinn fyrir kennslustundir og rétt búinn í skólann (klæddur eftir veðri, íþróttaföt, sundföt og handklæði).

 

Valdi nemandi skemmdum á skóla eða munum hans, ber honum að bæta tjónið verði þess krafist af skólastjórnendum.

 

Farsímareglur

Ef óheimil notkun eða truflun verður af síma fær nemandi eina áminningu, ef hann notar símann aftur í leyfisleysi starfsmanna er síminn gerður upptækur og afhendist hjá skólastjóra í lok skóladags. Við endurtekin brot verða skólastjórnendur að kalla nemanda og foreldra á fund. Komi nemandi með snjalltæki í skólann er það ekki á ábyrgð skólans, heldur á ábyrgð eiganda/forráðamanna.

 

Kerhólsskóli leik- og grunnskóli á Borg í Grímsnes- og Grafningshreppi 801 Selfoss