Heimasíða Grímsnes- og Grafningshrepps

Viðburðir

febrúar 2018
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur
28. janúar 2018 29. janúar 2018 30. janúar 2018 31. janúar 2018 1. febrúar 2018 2. febrúar 2018 3. febrúar 2018
4. febrúar 2018 5. febrúar 2018 6. febrúar 2018 7. febrúar 2018 8. febrúar 2018 9. febrúar 2018 10. febrúar 2018
11. febrúar 2018 12. febrúar 2018 13. febrúar 2018 14. febrúar 2018 15. febrúar 2018 16. febrúar 2018 17. febrúar 2018
18. febrúar 2018 19. febrúar 2018 20. febrúar 2018 21. febrúar 2018 22. febrúar 2018 23. febrúar 2018 24. febrúar 2018
25. febrúar 2018 26. febrúar 2018 27. febrúar 2018 28. febrúar 2018 1. mars 2018 2. mars 2018 3. mars 2018

1. árgangur

Fyrirkomulag 

Í 1.  árgangi eru 6 nemendur. Einnig starfar þroskaþjálfi í bekknum.

 

Áhersluþættir

Áhersla er lögð á að nemendur læri að vinna sjálfstætt og veita hjálparhönd þeim samnemendum sem þurfa. Mikið er unnið með samkennd og samvinnu, hlustun og framkomu og góða umgengni í skólanum. Umhverfismennt og náttúruupplifun skipar stóran sess. Nemendum er kennt að flokka sorp og útinám er á stundatöflu einu sinni í viku, 80 mín. í senn. Þess utan er farið út þegar færi gefst og námsmarkmið bjóða upp á.

 

Kennsluhættir og vinnulag

Kennsluhættir og leiðir að námsmarkmiðum eru af ýmsum toga. Samþætting námsgreina, útinám, stöðvavinna, þemavinna, s.s. eins og ,,söguaðferðin“, innlagnir, hópvinna og sjálfsnám nemenda eru dæmi um leiðir og aðferðir sem helst er beitt. Gagnvirkur lestur, samlestur og lestrarstundir eru notaðar til að þjálfa lesturinn sem svo margt annað nám byggir á. Nemendur skila m.a. af sér verkefnum í formi veggspjalda, hugarkorta, bæklinga, teikninga, leirmynda og annarra skúlptúra úr mismunandi efnum. Þeir flytja efni munnlega, bæði með söng, upplestri og leikritum.

Sem þátt í að efla sjálfstæði nemenda í námi og vinnubrögðum þá áforma þeir í viku hverri, ákveðinn hluta vinnu sinnar í íslensku, skrift og stærðfræði. Þeir setja sér markmið varðandi vinnubrögð og viðfangsefni í samráði við kennara. Á áformsblaði eru einnig skráð viðfangsefni og markmið í samfélags-og náttúrugreinum. Nái nemandi ekki að ljúka áformum sínum á tilskyldum tíma þá tekur hann þau með sér heim og líkur við þau þar. Nemendur fá umsögn þar um við hver annaskil.

Heimalestur er ákaflega mikilvægur þáttur í skólastarfinu og lögð rík áhersla á að nemendur lesi heima fimm sinnum í viku. Sbr. Lestrarstefna Kerhólsskóla.

 

Námsmat

Við námsmat er lögð áhersla í fjölbreytni í matsþáttum. Fylgst er með daglegu starfi nemenda og metnir þættir eins og t.a.m. samvinna, virkni, viðhorf, vinnubrögð, umgengni, færni, kunnátta og leikni sem teknir eru saman í formi leiðsagnarmats. Einnig fer fram sjálfsmat og jafningjamat. Í sumum greinum eru ferilmöppur og kannanir notaðar til að greina námsframvindu eða kanna hvaða námsmarkmiðum nemandi hefur náð. Við annaskil er tekið saman það sem metið hefur verið yfir önnina og það nýtt til að gefa nemendum og foreldrum yfirlit yfir stöðu og námsframvindu nemanda. Þá fá nemendur og foreldrar einnig afhentan gátlista yfir félagsleg markmið þar sem merkt hefur verið við stöðu nemanda.

Umsjónakennari

Guðrún Ása Kristleifsdóttir

 

Sjá nánar í námsgreinahluta hér að neðan:

Skólanámskrá_námsgreinahl_2014-2015

Skólanámskrá- námsgreinahluti 2013- 2014

Sjá nánar hér Skólanámskra námsgreinahluti 2012 -2013  

námsgreinahluti skólanámskrár Kerhólsskóla – 2011-2012