Heimasíða Grímsnes- og Grafningshrepps

Viðburðir

september 2017
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur
27. ágúst 2017 28. ágúst 2017 29. ágúst 2017 30. ágúst 2017 31. ágúst 2017 1. september 2017 2. september 2017
3. september 2017 4. september 2017 5. september 2017 6. september 2017 7. september 2017 8. september 2017 9. september 2017
10. september 2017 11. september 2017 12. september 2017 13. september 2017 14. september 2017 15. september 2017 16. september 2017
17. september 2017 18. september 2017 19. september 2017 20. september 2017 21. september 2017 22. september 2017 23. september 2017
24. september 2017 25. september 2017 26. september 2017 27. september 2017 28. september 2017 29. september 2017 30. september 2017

1. árgangur

Fyrirkomulag 

Í 1.  árgangi eru 6 nemendur. Einnig starfar þroskaþjálfi í bekknum.

 

Áhersluþættir

Áhersla er lögð á að nemendur læri að vinna sjálfstætt og veita hjálparhönd þeim samnemendum sem þurfa. Mikið er unnið með samkennd og samvinnu, hlustun og framkomu og góða umgengni í skólanum. Umhverfismennt og náttúruupplifun skipar stóran sess. Nemendum er kennt að flokka sorp og útinám er á stundatöflu einu sinni í viku, 80 mín. í senn. Þess utan er farið út þegar færi gefst og námsmarkmið bjóða upp á.

 

Kennsluhættir og vinnulag

Kennsluhættir og leiðir að námsmarkmiðum eru af ýmsum toga. Samþætting námsgreina, útinám, stöðvavinna, þemavinna, s.s. eins og ,,söguaðferðin“, innlagnir, hópvinna og sjálfsnám nemenda eru dæmi um leiðir og aðferðir sem helst er beitt. Gagnvirkur lestur, samlestur og lestrarstundir eru notaðar til að þjálfa lesturinn sem svo margt annað nám byggir á. Nemendur skila m.a. af sér verkefnum í formi veggspjalda, hugarkorta, bæklinga, teikninga, leirmynda og annarra skúlptúra úr mismunandi efnum. Þeir flytja efni munnlega, bæði með söng, upplestri og leikritum.

Sem þátt í að efla sjálfstæði nemenda í námi og vinnubrögðum þá áforma þeir í viku hverri, ákveðinn hluta vinnu sinnar í íslensku, skrift og stærðfræði. Þeir setja sér markmið varðandi vinnubrögð og viðfangsefni í samráði við kennara. Á áformsblaði eru einnig skráð viðfangsefni og markmið í samfélags-og náttúrugreinum. Nái nemandi ekki að ljúka áformum sínum á tilskyldum tíma þá tekur hann þau með sér heim og líkur við þau þar. Nemendur fá umsögn þar um við hver annaskil.

Heimalestur er ákaflega mikilvægur þáttur í skólastarfinu og lögð rík áhersla á að nemendur lesi heima fimm sinnum í viku. Sbr. Lestrarstefna Kerhólsskóla.

 

Námsmat

Við námsmat er lögð áhersla í fjölbreytni í matsþáttum. Fylgst er með daglegu starfi nemenda og metnir þættir eins og t.a.m. samvinna, virkni, viðhorf, vinnubrögð, umgengni, færni, kunnátta og leikni sem teknir eru saman í formi leiðsagnarmats. Einnig fer fram sjálfsmat og jafningjamat. Í sumum greinum eru ferilmöppur og kannanir notaðar til að greina námsframvindu eða kanna hvaða námsmarkmiðum nemandi hefur náð. Við annaskil er tekið saman það sem metið hefur verið yfir önnina og það nýtt til að gefa nemendum og foreldrum yfirlit yfir stöðu og námsframvindu nemanda. Þá fá nemendur og foreldrar einnig afhentan gátlista yfir félagsleg markmið þar sem merkt hefur verið við stöðu nemanda.

Umsjónakennari

Guðrún Ása Kristleifsdóttir

 

Sjá nánar í námsgreinahluta hér að neðan:

Skólanámskrá_námsgreinahl_2014-2015

Skólanámskrá- námsgreinahluti 2013- 2014

Sjá nánar hér Skólanámskra námsgreinahluti 2012 -2013  

námsgreinahluti skólanámskrár Kerhólsskóla – 2011-2012