Ráð og nefndir

 

Fræðslunefnd

 • Pétur Thomsen                                   info@peturthomsen.is

 • Guðmundur Finnbogason                gudmundur@blaskoaskoli.is

 • Dagný Davíðsdóttir                            dagnyd80@gmail.com

 •  

 • Varamenn:                          

 • Benedikt Gústavsson                      

 • Andrea Ýr Bragadóttir

 • Bjarni Þorkelsson                                                                           

 •  

 • Áheyrnarfulltrúar:

 • Jóna Björg Jónsdóttir: Skólastjóri

 • Íris Anna Steinarrsdóttir: Aðstoðarskólastjóri

 • Íris Gunnarsdóttir 

 • Anika Baecker, til vara 

 • Ingibjörg Harðardóttir: Sveitarstjóri

 • Alice Petersen: Kennari

 • Guðrún Ása Kristleifsdóttir: Kennari, til vara

 • Sigríður Þorbjörnsdóttir: Leikskólakennari

 

Skólaráð

Samkvæmt 8. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 skal starfa við hvern grunnskóla skólaráð. 

 

Hlutverk fyrir leikskóla

https://www.althingi.is/altext/stjt/2008.090.html

 

Hlutverk fyrir Grunnskóla og samrekna leik- og grunnskóla

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1157-2008

 • Skólaráð Kerhólsskóla:

 • Skólastjóri: Jóna Björg Jónsdóttir

 • Aðstoðarskólastjóri: Íris Anna Steinarrdóttir

 • Fulltrúar foreldra: Dagný Davíðsdóttir 

 • Varamaður: Íris Gunnarsdóttir                        

 • Fulltrúi grenndarsamfélagsins: Linda Sverrisdóttir   

 • Fulltrúi nemenda:  Gunnar Birkir Sigurðsson

 • Fulltrúi nemenda: Hugdís Erla Jóhannsdóttir

 • Fulltrúri kennara: Agnes Harpa Hreggviðsdóttir

 • Fulltrúi leikskólakennara: Sigríður Þorbjörnsdóttir

 • Fulltrúar starfsmanna: Sigríður Björnsdóttir

 

Nemendafélag

Samkvæmt grunnskólalögum skal starfa nemendafélag við hvern grunnskóla. Nemendafélag Kerhólsskóla (NFK) vinnur m.a. að félags-, hagsmuna- og velferðarmálum nemenda.

 

Nemendafélag hvers skóla setur sér starfsreglur/lög, m.a. um kosningu í stjórn félagsins og kosningu fulltrúa í skólaráð. Skólaárið 2017-2018 voru áhugasamir beðnir að bjóða sig fram og sitja þeir í stjórn nemendafélagsins.

 

Lög nemendafélagsins NFK eru á heimasíðu skólans.

Stjórn nemendafélags NFK:

 • 10.bekk: Skafti Ragnarsson                            

 • 10.bekk: Daníel Arnar Þrastarson                         

 • 9. bekk: Guðmundur Björgvin Guðmundsson          

 • 9.bekk: Sindri Már Tinnuson                                   

 • 8.bekk: Gunnar Birkir Sigurðsson                              

 • 8.bekk: Hugdís Erla Jóhannsdóttir                          

 •  

Umsjón með nemendafélaginu:

 • Agnes Harpa Hreggviðsdóttir, umsjónarkennari.

 

Foreldrafélag

Foreldrafélag Kerhólsskóla var stofnað 17. febrúar 2011. Í 4. grein laga félagsins er tilgreint að stjórn félagsins skipa fimm foreldrar/forráðamenn og að æskilegt sé að einn af þeim sé einnig fulltrúi foreldra í skólaráði. Þar er jafnframt tilgreint hvernig kosningar skulu fara fram. Lög foreldrafélagsins og fundargerðir er að finna á heimasíðu skólans: Lög foreldrafélags

 

Stjórn foreldrafélags Kerhólsskóla 2018-2019:

 • Dagný Davíðsdóttir, formaður

 • Anika Baecker

 • Christiane Luise Mueller

 • Guðmundur Finnbogason

 • Íris Gunnarsdóttir

 

Jólaballsnefnd 2018-2019

 • Bergur Guðmundsson

 • Smári Bergmann Kolbeinsson

 • Anika Baecker

Skoðunarmenn reikninga 2018-2019

 • Bergur Guðmundsson

 • Guðný Tómasdóttir

 

                                                                                     Netfang foreldrafélags er: dagnyd80@gmail.com

 

Umhverfisnefnd Kerhólsskóla – Grænfánanefnd 

Grunnskóladeild:​

 • 1.bekkur: 

 • 2.bekkur: 

 • 3.bekkur: 

 • 4.bekkur: 

 • 6.bekkur:

 • 8.bekkur: 

 • 9.bekkur: 

 • 10. bekkur: 

 

Leikskóladeild:

 

Verkefnisstjórar:

 • Guðrún Ása Kristleifsdóttir

 • Erna Jónsdóttir.

 

 • Einnig sitja í nefndinni:

 • Jóna Björg Jónsdóttir skólastjóri

 • Íris Anna Steinarsdóttir aðstoðarskólastjóri

 • Sigríður Björnsdóttir skólaliði.

 • Anika Baecker fyrir hönd foreldra

 • Hallbjörn Valgeir Rúnarsson til vara

 

Bekkjarfulltrúar í grunnskóladeild

Í hverjum árgangi nemenda eru valdir foreldrar til að vera bekkjarfulltrúar. Hlutverk þeirra er m.a. að stuðla að auknu samstarfi foreldra, kennara og nemenda innan hvers bekkjar. Samkvæmt lögum foreldrafélagsins er fulltrúi í hverjum árgangi. Farið er eftir starfrófsröð barnanna í bekkjunum þegar ákveðnir eru fulltrúar. Hver bekkjarfulltrúi fær afhenta möppu í byrjun síns starfs sem heitir: ,,Foreldrabankinn“.

 

 

Foreldrar þessara barna eru bekkjarfulltrúar 2018-2019:

 

 1. bekkur: Andri Fannar Smárason

 2. bekkur: Lea Guðrún Aya Jónasdóttir

 3. bekkur: Kjartan Guðjónsson Baecker

 4. bekkur: Kolbrún Inga Friðriksdóttir

 5. bekkur: enginn nemandi er í 5. bekk

 6. bekkur: Viðar Gauti Jónsson

 7. bekkur: enginn nemandi er í 7. bekk

 8. bekkur: Vala Benediktsdóttir

 9. bekkur: Helga Laufey Rúnarsdóttir

 10. bekkur: Daníel Arnar Þrastarson

 

Bekkjarfulltrúi í leikskóladeild

 • Andrea Ýr Bragadóttir

 • Dagný Davíðsdóttir

 

Nemendaverndarráð

Nemendaverndarráð er starfrækt við skólann eins og grunnskólalög gera ráð fyrir og eru haldnir reglulegir fundir. Helsta viðfangsefni ráðsins er að fjalla um málefni nemenda sem þurfa á sérstökum úrræðum að halda í námi. Kennarar, stjórnendur og foreldrar geta vísað málum til nemendaverndarráðs og má nálgast þar til gerð eyðublöð á skrifstofu skólans.

Í nemendaverndarráði sitja:

 • Skólastjóri

 • Aðstoðarskólastjóri

 • Deildarstjóri

 • Stoðþjónustu

 • Námsráðgjafi

 • Skólasálfræðingur

 • Skólahjúkrunarfræðingur

 • Fulltrúi félagsþjónustu Árnesþings

 • En ráðið boðar einnig til funda einstaklinga og sérfræðinga eftir þörfum og umfangi hvers máls fyrir sig.

 

Mötuneytisnefnd

Í Kerhólsskóla starfar nefnd sem fundar um mötuneyti skólans. Hún leggur til ýmsar hugmyndir varðandi mat og hressingu og nesti fyrir nemendur.

Í nefndinni sitja:

 • Andrés Terry Nielsen: matráður

 • Jóna Björg Jónsdóttir: skólastjóri

 • Arndís Anna Jakobsdóttir: leikskóladeild

 • Sigríður Björnsdóttir: grunnskóladeild

 • Ragnheiður Eggertsdóttir: fyrir hönd foreldra

 • Bergur Guðmundsson, til vara

 • Benedikt Gústarfsson: frá sveitastjórn.

 

Starfsmannafélag Kerhólsskóla - SMT

Við skólan starfar nefnd sem aðeins er ætluð starfsfólki Kerhólsskóla. Hún sér um hópefli starfsmanna, koma með tillögur af ýmsum viðburðum og sjá um framkvæmd þeirra.

Í stjórn SMT og í skemmtinefnd sitja:

 • Guðrún Ása Kristleifsdóttir

 • Ívar Ingimundarson

 • Sigríður Þorbjörnsdóttir

 • Veiga Dögg Magnúsdóttir.

 

Öryggistrúnaðarmenn Kerhólskóla

Við skólan eru tveir öryggistrúnaðarmenn sem gæta og fylgjast með öryggi nemenda og starfsfólks.

Þessu hlutverki gegna:

 • Sigríður Björnsdóttir

 • Sigríður Þorbjörnsdóttir.

Kerhólsskóli leik- og grunnskóli á Borg í Grímsnes- og Grafningshreppi 805 Selfoss