top of page

Námsáætlun grunn- og leikskóladeildar

Námsáætlun

Námsáætlanir eru í samræmi við Aðalnámskrá Grunnskóla 2011, Árnesþing 2017.

 

https://vefir.nams.is/namsmat/pdf/grunnskoli_greinanamskrar_netutgafa_2013.pdf

Aðalnámskrá leikskóladeildar 2011

https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/forsidumyndir/lokadrog-leiksk_vefur.pdf 

bottom of page