Heimasíða Grímsnes- og Grafningshrepps

Viðburðir

febrúar 2018
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur
28. janúar 2018 29. janúar 2018 30. janúar 2018 31. janúar 2018 1. febrúar 2018 2. febrúar 2018 3. febrúar 2018
4. febrúar 2018 5. febrúar 2018 6. febrúar 2018 7. febrúar 2018 8. febrúar 2018 9. febrúar 2018 10. febrúar 2018
11. febrúar 2018 12. febrúar 2018 13. febrúar 2018 14. febrúar 2018 15. febrúar 2018 16. febrúar 2018 17. febrúar 2018
18. febrúar 2018 19. febrúar 2018 20. febrúar 2018 21. febrúar 2018 22. febrúar 2018 23. febrúar 2018 24. febrúar 2018
25. febrúar 2018 26. febrúar 2018 27. febrúar 2018 28. febrúar 2018 1. mars 2018 2. mars 2018 3. mars 2018

Útiskóli

Hópur starfsmanna Kerhólsskóla vann að þróunarverkefni skólaárið 2009-2010 sem tengist útikennslu.   Réttara er að tala um útinám en útikennslu þótt það orð sé mun algengara í umræðunni. Jakob Frímann Þorsteinsson (2008) talar um útinám, og í því er lögð áhersla á að nemandinn sé virkur í ferlinu. Oftar en ekki er sá skilningur lagður í orðið kennslu að hún sé framkvæmd af kennara en námið er hlutur nemandans. Í útinámi er því lögð áhersla á virkni nemandans í náminu – og fleiri geta vissulega kennt en kennarar enda jafningjafræðsla oftar en ekki árangursrík.

Stefna Kerhólsskóla í umhverfismennt er þessi:

 • Útinámssvæði verði þróað og nýtt við skólann.
 • Umhverfisnefnd starfi við skólann.
 • Skipulagðar vettvangsferðir sem allir nemendur skólans skuli fara í á sinni skólagöngu. Þessar vettvangsferðir verði með skýra vísun í námskrá árganga.
 • Skólanámskrá Kerhólsskóla beri umhverfisstefnu skólans glöggt vitni.
 • Nemendur fái markvissa fræðslu um umhverfismál, sjálfbæra þróun og gildi náttúruverndar fyrir hvert og eitt okkar sem erum hluti af svo dýrmætri heild sem jörðin okkar er.
 • Að nemendur og starfsmenn flokki allt rusl og endurnýting verði hafin.
 • Unnið verður að mótun umhverfisstefnu skólans og þar með framtíðarsýn hans og þessu komið á framfæri á vef skólans og í skólanámskrá.
 • Útikennslusvæði skipulagt við skólann.
 • Grenndarskógur. Skólinn verði kominn með land til ráðstöfunar fyrir trjárækt og matjurtaræktun 2012.
 • Þrír umhverfisdagar á ári í skólanum;
  o Dagur trjáræktar á vorin.
  o Dagur umhverfisins 25. apríl.
  o Dagur umhverfislistsköpunar á haustin.
 • Aðilum grenndarsamfélagsins verði boðin þátttaka í umhverfisdögum og samstarfi komið á við aðila sem tengjast umhverfismálum og eða skólanum á einhvern hátt.
 • Útikennsla verði eðlilegur þáttur í skólastarfinu.
 • Samstarf verði við grenndarsamfélagið á sem fjölbreytilegastan hátt í tengslum við útiskólann.
 • Rit um útikennslu og útikennslusvæði skólans verði unnið í tengslum við þróunarstarf á árunum 2010–2012.
 • Útilistaverk afhjúpað.
 • Grænfánanum flaggað.

Eitt af markmiðum Kerhólsskóla  er að nemendur skólans læri í náttúrunni um náttúruna, kynnist sögunni á söguslóðum og læri þar með að meta þá auðlegð sem þar býr betur og tengjast umhverfi sínu sterkari böndum. Ein besta leiðin til þessa er að nýta þá gullkistu sem umhverfi okkar hér er.

Vettvangsferðir skólans sem má setja í fjóra flokka;
1. Ferðir innan skólalóðar eða á staði sem eru í hjóla- eða göngufæri frá grunnskólanum.
2. Stuttar ferðir þar sem akstur er þó nauðsynlegur, dagpartur.
3. Dagsferðir.
4. Lengri ferðir þar sem dvalið er yfir nótt.

Nemendur og starfsmenn Kerhólsskóla hafa farið í margar ferðir undanfarin ár og farið er að vinna eftir skipulagi því sem finna má í skýrslunni. Í ágúst 2011 var t.d. farið í tveggja daga Þingvallaferð en um skipulag hennar er fjallað ítarlega um í útiskólaverkefninu. 

Þróunarverkefnið um útiskólann má finna í skýrslunni; Fjölbreyttir kennsluhættir í einstaklingsmiðaðri kennslu,  sem gefin var út í desember 2010.