Heimasíða Grímsnes- og Grafningshrepps

Viðburðir

febrúar 2018
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur
28. janúar 2018 29. janúar 2018 30. janúar 2018 31. janúar 2018 1. febrúar 2018 2. febrúar 2018 3. febrúar 2018
4. febrúar 2018 5. febrúar 2018 6. febrúar 2018 7. febrúar 2018 8. febrúar 2018 9. febrúar 2018 10. febrúar 2018
11. febrúar 2018 12. febrúar 2018 13. febrúar 2018 14. febrúar 2018 15. febrúar 2018 16. febrúar 2018 17. febrúar 2018
18. febrúar 2018 19. febrúar 2018 20. febrúar 2018 21. febrúar 2018 22. febrúar 2018 23. febrúar 2018 24. febrúar 2018
25. febrúar 2018 26. febrúar 2018 27. febrúar 2018 28. febrúar 2018 1. mars 2018 2. mars 2018 3. mars 2018

Heilsugæsla

 

Heilsugæsla

Heilsugæsla Kerhólsskóla heyrir undir Heilsugæslustöðina í Laugarási og

sinnir hjúkrunarfræðingur  heilsugæslunnar  henni. Hjúkrunarfræðingur kemur

samkvæmt áætlun aðra hverja viku.

Meginmarkmið skólaheilsugæslu er að stuðla að því að börn fái að vaxa, þroskast og

stunda nám sitt við bestu andlegu, líkamlegu og félagslegu skilyrði sem völ er á.

Heilsugæsla skólabarna er framhald af ung- og smábarnavernd. Skólaheilsugæslan leitast við að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra.

Starfsfólk skólaheilsugæslu vinnur í náinni samvinnu við foreldra/forráðamenn,

skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að málefnum nemenda.

Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.

 

Reglubundnar skoðanir og bólusetningar:

1. bekkur Sjónpróf,  hæðarmæling og þyngdarmæling.

4. bekkur Sjónpróf, hæðarmæling og þyngdarmæling.

7. bekkur Sjónpróf, hæðarmælingog þyngdarmæling

Bólusett gegn mislingum, rauðum hundum og hettusótt (ein sprauta).

Einnig fá stúlkur í 7. Bekk  bólusetningu við HPV veiru sem talið er að valdi leghálskrabbameini.

. Læknisskoðun er í 1. og 7. bekk og sjá læknar Heilsugæslunnar um þær.

 Nemendur í öðrum árgöngum eru skoðaðir ef ástæða þykir til.

Skólaheilsugæsla fylgist með því að börn hafi fengið þær bólusetningar sem tilmæli

landlæknis segja til um. Ef börn hafa ekki fengið fullnægjandi bólusetningar verður haft

samband við foreldra áður en bætt verður úr því.

Ef foreldrar vilja fremur fara með börn sín í bólusetningu á Heilsugæslustöðina er

sjálfsagt að verða við því.

Fræðsla / heilbrigðishvatning / forvarnir

Skólaheilsugæsla sinnir skipulagðri heilbrigðisfræðslu og notar til þess fræðsluefni 6H  og hvetur til heilbrigðra lífshátta, foreldrum er bent á heimasíðu Lýðheilsustöðvar og tengillinn á 6H á forsíðu Kerhólsskóla.Send eru dreifibréf heim eftir hverja fræðslu þannig að foreldrar geti fylgt henni eftir.

Öll tækifæri sem gefast eru nýtt til að fræða nemendur og vekja þá til umhugsunar og

ábyrgðar á eigin heilbrigði. Foreldrar geta leitað eftir ráðgjöf skólaheilsugæslunnar

varðandi vellíðan, andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði barnsins.

Tannvernd

Það er mælt með því að öll börn skoli með flúor heima til varnar tannskemmdum. Tannburstun með flúortannkremi tvisvar sinnum á dag er áhrifamikill þáttur í daglegri vörn gegn tannátu hjá öllum aldurshópum. Skólaheilsugæslan sinnir einnig skipulagðri fræðslu um varnir gegn tannskemmdum og um eigin ábyrgð á heilbrigðum tönnum.

Svefn, nesti og skjólfatnaður

Reglulegur og nægjanlegur svefn er mikilvægur fyrir heilsu og þroska barna. Börn þurfa

að sofa 10-12 klst á nóttu. Skóladagur nemenda er langur, mikilvægt er að borða

reglulega og hafa hollt og gott nesti. Nægur svefn og góður morgunmatur er

forsenda fyrir því að nemendum líði vel í skólanum og geti tekist á við verkefni dagsins.

Einnig er nauðsynlegt að nemendur séu í góðum skjólfatnaði og með húfu og vettlinga.

Slys og veikindi

Veitt er fyrsta hjálp í skólanum og minniháttar slysum er sinnt. Þurfi nemandi að fara á

heilsugæslustöð eða slysadeild skulu foreldrar/forráðamenn fara með barninu. Mikilvægt

er að skólinn hafi öll símanúmer sem hægt er að ná í foreldra á skólatíma barnsins.

 

Ef barnið er með greindan alvarlegan sjúkdóm sem getur stefnt heilsu /lífi þess í bráða

hættu er nauðsynlegt að skólaheilsugæsla viti af því. Hér er átt við sjúkdóma eins og t.d.

sykursýki, ofnæmi, flogaveiki og blæðingarsjúkdóma.

Lyfjagjafir

Samkvæmt fyrirmælum Landlæknisembættisins eru sérstakar vinnureglur varðandi

lyfjagjafir til nemenda á skólatíma. Þar kemur m.a. fram að skólabörn skulu ekki fá önnur

lyf í skólanum en þau sem hafa verið ávísuð af lækni. Í engum tilfellum getur barn borið

ábyrgð á lyfjatökunni, ábyrgðin er foreldra. Börn skulu ekki hafa nein lyf undir höndum í

skólanum nema í algjörum undantekningartilvikum. Slíkar lyfjagjafir geta t.d. verið

insúlíngjafir sem barnið sér sjálft alfarið um.

Foreldrar / forráðamenn þeirra barna sem þurfa að taka lyf á skólatíma skulu hafa

samband við skólaheilsugæslu sem skipuleggur lyfjagjafir á skólatíma.

Lús

Lúsin kíkir alltaf reglulega í heimsókn yfir skólaárið og því mikilvægt að foreldrar kembi

hár barna sinna reglulega.

 

Auk hefðbundinna verkefna er varðar skólaskoðun  gefst nemendum

tækifæri að fá einkaviðtöl hjá skólahjúkrunarfræðingi. Einnig hefur

skólahjúkrunarfræðingur með ýmsa fræðslu að gera sem viðkemur hollustu og heilbrigði.