Heimasíða Grímsnes- og Grafningshrepps

Viðburðir

september 2017
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur
27. ágúst 2017 28. ágúst 2017 29. ágúst 2017 30. ágúst 2017 31. ágúst 2017 1. september 2017 2. september 2017
3. september 2017 4. september 2017 5. september 2017 6. september 2017 7. september 2017 8. september 2017 9. september 2017
10. september 2017 11. september 2017 12. september 2017 13. september 2017 14. september 2017 15. september 2017 16. september 2017
17. september 2017 18. september 2017 19. september 2017 20. september 2017 21. september 2017 22. september 2017 23. september 2017
24. september 2017 25. september 2017 26. september 2017 27. september 2017 28. september 2017 29. september 2017 30. september 2017

Lög

Lög Nemendafélags Kerhólsskóla

  1. Almenn atriði.

Nafn félagsins er Nemendafélag Kerhólsskóla, skammtstafað NFK.

Markmið félagsins eru að;

– sjá um og skipuleggja félagslíf nemenda í Kerhólsskóla.
– gæta hagsmuna nemenda skólans með því m.a. með því að koma á framfæri óskum og tillögum nemenda til skólastjóra, kennara eða aðra  þá sem málið varðar.

Aðsetur félagsins er í Kerhólsskóla, Grímsnes og Grafningshreppi.

Lög þessi skulu endurskoðuð árlega af umsjónarmanni félagslífs og stjórn NFK  og staðfest af skólastjóra.

 

2.Stjórn NFK

Í stjórn eiga sæti 2 fulltrúar úr 9. bekk, 2 úr 8. bekk 2 úr 7. bekk og 1 úr 6. bekk. ( 2015-16 er aðeins 1 nemandi í 7. bekk þess vegna eru 2 fulltrúar úr 6. bekk)

Aðalstjórn skiptir með sér verkum, öðrum en þeim sem kosin eru beinni kosningu, á fyrsta fundi nýrrar stjórnar.  Formaður er sá sem hlýtur flest atkvæði í kosningu til stjórnar og varaformaður er sá sem hlýtur næstflest atkvæði.  Kynjahlutfall skal vera sem jafnast (3 og 2 af hvoru kyni) og til að tryggja það eru þau tvö sem hljóta flest atkvæði af hvoru kyni valin til setu, nema í 6. bekk þar ræður atkvæðafjöldi.

Stjórn hefur ákvörðunar- og framkvæmdavald í öllum almennum málum  NFK. Stjórn ber ábyrgð á öllum fjármálum NFK  og skulu reikningar félagsins lagðir fram til endurskoðunar í lok skólaárs, í síðasta lagi 1. júlí ár hvert.

Skólastjóri eða fulltrúi hans endurskoða reikninga NFK.

páska ár hvert er árshátíð skólans haldin þar sem nemendur setja upp leikrit, flytja söngatriði eða sýna dans svo dæmi séu tekin.

Aðalstjórn NFK er bundin af lögum og reglum sem gilda um skólastarf og skólanámskrá skólans og formlegum samþykktum nemendafunda. Nemendafundir  eru boðaðir 1 – 2 sinnum á vetri.

Kerhólsskóli  ræður umsjónarmann félagslífs, stjórn NFK  til aðstoðar og ráðgjafar.

Formaður NFK  eða staðgengill hans á rétt á setu á almennum kennarafundum. Hann skal þó víkja af fundi sé rætt um einstaka nemendur eða önnur trúnaðarmál.

 

  1. Starfsemi.

Stjórn NFK fundar a.m.k. 2 sinnum í mánuði.

Formaður stjórnar fundi en getur valið staðgengil sinn ef svo ber undir.

Stjórn skal boða til almennra nemendafunda á skólaárinu til að auka almenna þátttöku nemenda í félagsstarfinu. Þetta skal gert fyrir einstaka aldurshópa eða allan skólann a.m.k. einu sinni í mánuði.  Nemendafundir þessir geta verið í formi bekkjarfunda, almennra málfunda, kvöldvaka eða annarra skemmtana, jafnvel á skólatíma, þemadagar í klæðnaði o.s. frv.

Á nemendafundum gilda almenn fundarsköp eftir því sem við verður komið. Komi til atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti greiddra atkvæða. Á nemendafundum hafa nemendur Kerhólsskóla einir atkvæðisrétt og hefur hver nemandi eitt atkvæði. Nemendafundur skal boðaður með að minnsta kosti sólarhrings fyrirvara og umræðuefni kynnt á auglýsingatöflu skólans.

Stjórn skal reglulega senda út fréttir af starfsemi félagsins til félaga t.d. með fréttabréfi, tölvupósti, fréttum á heimasíðu eða í gegnum kjörna fulltrúa NFK í hverjum bekk.

Stjórn getur falið öðrum nemendum utan stjórnar ákv. verkefni s.s. að vera diskarar, formenn klúbba eða umsjónarmenn einstakra verkefna á vegum félagsins eða sjá um útgáfu skólablaðsins Snarfara.

Stjórn getur einnig falið bekkjarráðum ákv. stór verkefni í samráði við umsjónarmann félagslífs t.d. umsjón ýmissa viðburða sem NFK skipuleggur.

Stjórn NFK hefur í samstarfi við umsjónarmann félagslífs umsjón með öllu félagsstarfi nema bekkjarkvöldum.

 

  1.  Kosningar .

Í upphafi  hvers skólaárs skal kosið í Kerhólsskóla.

Kjörgengir eru nemendur 6. – 9. bekkjar.

Stjórn nemendafélagsins kýs 2 fulltrúa í skólaráð til tveggja ára. Árlega er kosinn fulltrúi úr 6. bekk þannig að fulltrúar nemenda í skólaráði skulu vera einn úr 9. bekk og einn úr 8.bekk.

Allir nemendur þessara bekkja eru kjörgengir.  Reglur um kosningar setur umsjónarmaður félagslífs og skólastjóri í samráði við stjórn NFK. (Þarf að endurskoða)

(Reynt er að hafa kynjahlutföll sem jöfnust en ekki er alltaf hægt að koma því við eins og t.d í ár þar sem aðeins eru strákar í 7. og 8. bekk.)