Heimasíða Grímsnes- og Grafningshrepps

Viðburðir

febrúar 2018
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur
28. janúar 2018 29. janúar 2018 30. janúar 2018 31. janúar 2018 1. febrúar 2018 2. febrúar 2018 3. febrúar 2018
4. febrúar 2018 5. febrúar 2018 6. febrúar 2018 7. febrúar 2018 8. febrúar 2018 9. febrúar 2018 10. febrúar 2018
11. febrúar 2018 12. febrúar 2018 13. febrúar 2018 14. febrúar 2018 15. febrúar 2018 16. febrúar 2018 17. febrúar 2018
18. febrúar 2018 19. febrúar 2018 20. febrúar 2018 21. febrúar 2018 22. febrúar 2018 23. febrúar 2018 24. febrúar 2018
25. febrúar 2018 26. febrúar 2018 27. febrúar 2018 28. febrúar 2018 1. mars 2018 2. mars 2018 3. mars 2018

Skólareglur

 

Í Kerhólsskóla er lögð áhersla á að öllum líði vel og sýni vináttu og virðingu. Góður starfsandi og vinnusemi eru mikilsverðir þættir til að skólastarfið gangi vel fyrir sig. Nemendum ber að fara eftir fyrirmælum skólastjóra, kennara og annars starfsfólks skólans og sýna fyllstu kurteisi. Öllum ber að temja sér prúðmannlega framkomu bæði í leik og starfi, jafnt innan skóla sem utan og ganga snyrtilega um.

 • Við erum prúð í skólanum og sýnum vináttu og virðingu. 
 • Við mætum stundvíslega í allar kennslustundir og erum vinnusöm.
 • Við förum eftir fyrirmælum starfsfólks og sýnum fyllstu kurteisi.
 • Við göngum snyrtilega um og förum úr útiskóm og yfirhöfnum í anddyri skólans.
 • Í skólanum er lögð áhersla á hollar lífsvenjur. Nemendum er óheimilt að koma með sælgæti og gosdrykki í skólann nema annað sé tekið fram. Notkun tóbaks og vímuefna er stranglega bönnuð.
 • Notkun GSM-síma í kennslustundum er óheimil.

 

Með brot á reglum þessum er unnið á eftirfarandi hátt:

 1. Ef nemandi brýtur skólareglur hefur kennari eða annar starfsmaður, sem nálægur er, afskipti af honum.
 2. Ef brotið er smávægilegt er oft hægt að leysa málið á staðnum en ef ekki, er málinu vísað til umsjónarkennara nemandans.
 3. Umsjónarkennari ræðir við nemandann og reynir að leysa málið. Ef málið leysist ekki er haft samband við forráðamenn.
 4. Ef ekki tekst að leysa málið á þessu stigi eða ef nemandi brýtur skólareglur síendurtekið, er því vísað til skólastjóra.
 5. Skólastjóri ræðir við nemandann og forráðamenn hans.
 6. Verði ekki breyting á hegðun nemandans þrátt fyrir ítrekaðar aðgerðir þessarra áðurnefndu aðila, getur komið til þess að nemanda verði vísað tímabundið úr skóla og þá jafnframt leitað utanaðkomandi ráðgjafar.

 

 Kerhólsskóli væntir þess af hverjum nemanda:

 1. Að hann fari eftir reglum skólans og leggi sitt af mörkum til að skapa góðan náms- og félagsanda í skólanum.
 2. Að hann komi ávallt vel undirbúinn fyrir kennslustundir og með nauðsynleg áhöld í skólann.

Valdi nemandi skemmdum á skóla eða munum hans, ber honum að bæta tjónið verði þess krafist af skólastjóra.

Ef truflun verður af síma í kennslustundum, er hann gerður upptækur og afhendist hjá skólastjóra í lok dags. Við endurtekin brot verður viðkomanda ekki leyft að koma með símann aftur í skólann.